Gospodarka – Strzelce Opolskie

Ilość mieszkańców w Strzelcach Opolskich to ok. 18 tysięcy.Zdawało by się, że nie jest to tak duże miasto, ale gospodarka na obszarze Strzelec jest bardzo dobrze rozwinięta. Na terenie byłego zakładu maszyn rolniczych powstał Strzelecki Obszar Gospodarczy.

Na terenach Strzelec Opolskich można znaleźć wiele zakładów produkcyjnych, przykładowo producenci konstrukcji metalowych, produkcji chemii kosmetycznej i gospodarczej, producentów mebli, transport pasażerski i towarowy, urządzenia dla przemysłu energetycznego, produkcja okien i drzwi, konstrukcje stalowe, transport specjalistyczny, fabryka części samochodowych i inne zakłady.

Powstała również sieci sklepów handlowych.

Na terenie Strzelec Opolskich występuje mocno rozbudowana budowla: kanalizacyjna, utworzono oczyszczalnię ścieków i wysypisko odpadów komunalnych.Strzelce Opolskie cieszą się pięknymi terenami turystycznymi, powstały szlaki rowerowe, wyróżnić można także ciekawą historię Strzelec, zabytki oraz parki krajobrazowe.

Na obszarze Strzelec Opolskich jest wiele ciekawych parków krajobrazowych i rezerwatów, jest: Park Krajobrazowy „Góra Św. Anny”, Krajobraz Bory Stobrawsko – Turawskie pod ochroną, rezerwat roślinności Ligota Dolna.Najobszerniejszym zabytkiem w Strzelcach Opolskich jest Park Miejski.